Participa en el bloc, comenta, coneix altres autors...

Sobre

El I Congreso Nacional Internet en el Aula va tenir el seu reflex virtual en un web que es va convertir en el punt de trobada de la comunitat educativa interessada en l'aplicació de les TIC a les aules. Com a continuïtat sorgeix aquest lloc web, que pretén continuar sent un espai de difusió i d'intercanvi de bones pràctiques educatives, on les TIC són les protagonistes principals.

educ@conTIC

Entre les actuacions compreses dins del Programa educ@conTIC, red.es, juntament amb el Ministeri d'Educació, Política Social i Esport, el Ministeri d'Indústria, Turisme i les comunitats autònomes, està desenvolupant accions amb l'objectiu de recolzar la integració de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en l'Educació, com la instal·lació d'infraestructura als centres educatius, el desenvolupament de continguts educatius digitals de qualitat, repositori d'objectes digitals educatius, producció de materials formatius per a la capacitació docent, etc. Totes les accions estan dirigides a centres d'ensenyament finançats amb fons públics de règim general no universitari i de règim especial, així com a centres de formació de professors i escoles universitàries de formació de professorat.

Red.es

L'entitat pública empresarial red.es, adscrita al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç a través de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, té la missió de contribuir al foment i desenvolupament de les telecomunicacions i la societat de la informació al nostre país.

Les funcions de red.es li han estat legalment atribuïdes a l'article 55 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Disposició addicional sisena de la Llei 11/1998, de 24 d'abril, general de telecomunicacions, expressament declarada en vigor per la Disposició derogatòria única de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions.

Plan Avanza2

El Plan Avanza fou dissenyat per situar Espanya en una situació de preferència de la Societat de la Informació i del Coneixement, per millorar la seva productivitat econòmica i el benestar de tots els ciutadans espanyols. Atès l'èxit, el Govern llança ara el Plan Avanza2, l'objectiu principal del qual és contribuir a la recuperació econòmica del país gràcies a l'ús intensiu i generalitzat de les TIC, amb una atenció especial als projectes que compaginen, a més, la sostenibilitat i l'estalvi energètic.

En aquest context, Avanza2 té el repte ja no tant de dinamització de l'oferta (en gram mesura ja aconseguida) com del foment de la demanda, així com l'aprofitament de l'impuls del desenvolupament del sector per consolidar la indústria TIC pròpia especialitzada en sectors estratègics i sempre abocat en la pime, en la qual se centren una gran part dels esforços.

Les iniciatives d'Avanza2 s'agrupen en cinc eixos d'actuació:

  • Desenvolupament del sector
  • Capacitació TIC
  • Serveis Públics Digitals
  • Infraestructura
  • Confiança i Seguretat

listen to us

enllaça’ns

Comunidad en Procomún